Uitdagingen voor de certificering van de moderne bekabelinginfrastructuur

Hoe Simac ICT België ze aanpakt in Enterprise Data Centers

In dit artikel bespreekt Nicolas Le Fevere de Ten Hove, Technical Manager van het Cabling & Infrastructure team, de typische uitdagingen waar Simac als integrator mee te maken krijgt, en hoe wij het Fluke Networks VersivTM Cabling Certification System hebben ingezet om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Fluke Networks is de voorkeursleverancier van testinstrumenten van Simac, omdat het merk door vakgenoten en klanten als de de facto standaard wordt beschouwd.

Bovendien zijn deze instrumenten zeer betrouwbaar, waarbij het Gold Membership (een kant-en-klare onderhoudsoplossing) als een extra pluspunt wordt beschouwd. Als Technisch Manager van het team kan de Nicolas Le Fevere bogen op meer dan 15 jaar relevante ervaring binnen Simac, terwijl hij voorheen werkzaam was bij een gerenommeerde fabrikant van bekabeling en netwerkconnectiviteit.

Ontwerpoverwegingen

Het juiste ontwerp van een Data Center wordt bepaald door een evenwicht tussen de gewenste flexibiliteit en de noodzakelijke investering. Ook moet het ontwerp helpen de kloof te overbruggen die traditioneel bestaat tussen Facilitaire en ICT-afdelingen. Met in het achterhoofd dat de levensduur van een Enterprise Data Center doorgaans 15 tot 20 jaar bedraagt, worden schaalbaarheid en redundantie als belangrijke criteria beschouwd. Hoewel groei gemakkelijk moet kunnen worden opgevangen, is downtime een factor om uit te sluiten, wetende dat in een Financial Services Datacenter een onderbreking van slechts twee seconden zeer schadelijk kan zijn. Als preventieve maatregel moet het ontwerp een gemakkelijke uitwisseling van kernnetwerkcomponenten mogelijk maken, wat resulteert in een minimale onderbreking als gevolg van een componentstoring (of tijdens een migratie).

Gedreven door de lagere kosten van koper in vergelijking met glasvezel, bestaat een groot percentage van de geïnstalleerde bekabeling momenteel uit Cat.6A koper. Gestructureerde bekabeling met RJ45 als eindpunt, voornamelijk gebruikt voor monitoring- en beheertaken, zal naar verwachting de voornaamste technologische keuze blijven. Cat.8 kan in de toekomst interessant worden, vooral in datacenters die vanaf de grond worden ontworpen, waar de impact van de Cat.8 lengtebeperking van 30 meter (inclusief patchkabels) in de ontwerpfase kan worden aangepakt. Bij het upgraden van bestaande datacenters is Cat.6A tot op heden verreweg de voorkeursoplossing.

Terwijl singlemode vezel dominant is in (grote) hyperscale datacenters, zien we een duidelijke voorkeur voor multimode in de Enterprise datacenter ruimte, zegt de Nicolas Le Fevere. Dit heeft direct te maken met de kosten van singlemode componenten die veel duurder zijn dan hun multimode equivalenten. Na verloop van tijd zijn verschuivingen van multimode naar singlemode te verwachten, wanneer netwerkteams beginnen met het implementeren van evoluerende IEEE-standaarden voor Ethernet-connectiviteit, zoals (seriële) 25G en (parallelle) 40/100G, in hun datacenter-omgevingen. Deze evolutie zal uiteindelijk leiden tot nieuwe certificeringsuitdagingen.

Product- en systeemgarantie

Naarmate de bandbreedte toeneemt, wordt het verliesbudget steeds krapper. Kostenoverwegingen dragen bij aan deze beperking, terwijl fabrikanten transceivers introduceren met een beperkt vermogen. De wedloop naar hogere doorvoer (100 Gbps en meer) en langere afstanden tussen netwerkcomponenten (zoals in de spine-leaf netwerktopologie), dicteren strenge tests om de eindgebruiker gemoedsrust te garanderen. Daar komt nog bij dat de traditionele eis om te voldoen aan industriestandaarden eerder zal worden vervangen door aangepaste testprotocollen met strengere testlimieten, die zijn vastgesteld door fabrikanten van bekabeling en connectiviteitshardware. Huidige praktijken, zoals het gebruik van componenten met ultralaag verlies, zijn een indicatie van verandering op het gebied van vezelcertificering.

Om bovenstaande ontwikkelingen het hoofd te bieden en aansprakelijkheidsproblemen te voorkomen, definieert Simac ICT België vooraf testprotocollen en laat deze valideren door zowel de eindklant als de betrokken bekabelingsfabrikant, voordat enige installatiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Deze documenten kunnen behoorlijk uitgebreid zijn en zullen doorgaans gedetailleerde testprocedures, reinigingsinstructies, kabeltester instellingen, etc. bevatten.

Certificering in de echte wereld

De Fluke Networks LinkWareTM Live Cloud Service heeft de productiviteit van het Simac Cabling & Infrastructure-team aanzienlijk verbeterd, met name bij grote projecten waar meerdere Versiv-testers tegelijk worden gebruikt. De instrumenten - die dankzij het Gold-lidmaatschap periodiek worden gekalibreerd - worden altijd vanuit de centrale geprogrammeerd, waarbij de testinstellingen automatisch worden gedownload naar de tester op het terrein, telkens wanneer de operator de knop "Sync" kiest. Simac ICT België paste zijn bestaande werkprocessen aan om dit mogelijk te maken en is verheugd over het feit dat testen tot de verkeerde limiet, het intypen van fouten in label ID's of het invoeren van onjuiste nummering nu volledig vermeden worden. Bovendien gaan meetresultaten niet meer verloren omdat de synchronisatie tussen de tester en LinkWareTM Live minstens twee keer per dag plaatsvindt. Testresultaten kunnen dus gemakkelijk met de eindklant worden gedeeld.

De DSX-8000 CableAnalyzerTM wordt beschouwd als "de tester voor het volgende decennium" met als meest gewaardeerde kenmerk de onovertroffen Cat.6A - 8 seconden testsnelheid. Bij grote opdrachten levert dit aanzienlijke besparingen op. De hoogste eigenschap van de CertiFiber Pro Optische Loss Testset wordt beschouwd als de Set Reference Wizard. Deze helpt technici de vezelreferentie correct in te stellen, terwijl de Test Reference Cords (TRC's) worden gecontroleerd en potentiële negatieve verliesmetingen tijdens het proces worden voorkomen. Het is ook belangrijk op te merken dat, als onderdeel van de eerder genoemde aangepaste testprotocollen, gedefinieerd door de fabrikanten van bekabeling en verbindingshardware, het instellen van de vezelreferentie meerdere malen per dag nodig kan zijn, aangezien sommige leveranciers een vezelreferentiegeldigheid van slechts 2 uur specificeren.

Conclusie

Evoluerende technologieën zorgen voor veranderingen in de huidige datacenteromgeving. Zij zijn van invloed op ontwerp-, installatie- en certificatieprotocollen. Terwijl de testlimieten toenemen, wordt een gestage afname van de speelruimte waargenomen. Omdat de toepassing van connectiviteit met ultralaag verlies dit verschil slechts gedeeltelijk kan compenseren, moeten de overeengekomen testprotocollen strikt worden nageleefd en vooral grondig worden gereinigd en geïnspecteerd.

Daarentegen onderschatten de meeste klanten nog steeds de kosten van het certificeren van een netwerk. Naast de investering in instrumentatie is er een aanzienlijke hoeveelheid manuren nodig, bij voorkeur uitgevoerd door een betrouwbare partner, die het ‘right first time’ principe in ere houdt. Simac ICT België is een gecertificeerde partner van de meeste toonaangevende merken die op de markt verkrijgbaar zijn.