Duurzaam ondernemen

Bij Simac voelen we ons zeer verbonden met onze omgeving. Ons streven naar continuïteit gaat veel verder dan alleen het financieel veiligstellen van het bedrijf. Zowel het moederbedrijf Simac Techniek als Simac ICT België geven veel om het welzijn van onze medewerkers, onze klanten, onze buren en de maatschappij in het algemeen. Onze toewijding aan de wereld om ons heen komt op een aantal terreinen tot uiting.

ISO-certificering

In 2018 hebben we het ISO 14001:2015-certificaat voor milieubeheer ontvangen. Werken aan betere milieuprestaties is een belangrijk element in onze strategie voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. ISO 14001:2015 helpt Simac milieudoelen te stellen, transparant te maken en te verankeren in onze kernprocessen. Dit is gunstig voor al onze belanghebbenden. Milieuzorg is ook een van de uitgangspunten bij het ontwerp van ons nieuwe pand in Haasrode, waar we toekomstgericht belangrijke milieu-investeringen zullen doen. De oplevering van dit nieuwe gebouw is gepland in 2022.

Steun voor goede doelen

Simac Hart is een bedrijfsbreed programma dat elk kwartaal 250 euro doneert aan tien goede doelen.  De goede doelen worden aangedragen door de medewerkers van Simac zelf. Een belangrijk criterium is dat medewerkers die het goede doel aandragen zelf een vorm van directe betrokkenheid moeten hebben. In 2019 initieerde Simac ICT België 9 van de 40 Simac Hart-projecten.

Naast dit door het bedrijf gesponsorde programma hebben diverse medewerkers van Simac ICT België zelf activiteiten opgezet om de wereld een stukje beter te maken. Zo doen Simac-medewerkers al een aantal jaar mee aan Climbing for Life, een organisatie die de Belgische passie voor wielrennen combineert met geldinzamelingsacties voor medisch onderzoek.