Home

Disclaimer

Welkom op www.simac.be. Deze website bevat algemene informatie over Simac ICT België. 

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing wanneer u deze website opent en gebruikt.

Simac streeft ernaar dat de informatie op deze website correct, volledig en actueel is. Wij behouden ons het recht voor om de op deze site verstrekte informatie te allen tijde te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Simac geeft uitdrukkelijk geen garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de inhoud van deze Simac site.

Simac is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van deze website en de daarop gepubliceerde informatie.

Het gebruik van de links op de Simac site kan tot gevolg hebben dat u onze site verlaat. Simac is niet verantwoordelijk voor en heeft geen controle over de inhoud van de sites van derden die gelinkt zijn aan de Simac site.

De website en deze disclaimer zijn onderworpen aan het Belgisch recht.