Home

Privacy

Simac ICT Belgium biedt veel verschillende diensten. Door de aard van deze dienstverlening beschikken wij over bepaalde persoonsgegevens. Wij vinden de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang voor onze dienstverlening. Daarom geven we in dit privacy beleid informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van onze klanten en websitebezoekers verwerken.

Dit privacy beleid heeft betrekking op alle persoonsgegevens die Simac verzamelt tijdens interacties met Simac: zoals wanneer iemand de website bezoekt, diensten gebruikt die worden aangeboden door Simac, Simac-producten en diensten aanschaft, zich abonneert op nieuwsbrieven, contact opneemt met de klantenservice, enzovoorts.

Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens

Simac gebruikt persoonsgegevens alleen om een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering mogelijk te maken. We vragen om persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden, maar niet beperkt tot:

-          om vragen of klachten te beantwoorden

-          het optimaliseren van onze producten, diensten, website en klantenservice

-          om een overeenkomst tot stand te brengen en uit te voeren

-          om bepaalde producten of diensten te activeren, registreren of de functionaliteit ervan te uitbreiden

-          het faciliteren van toegang tot informatie

-          het voldoen aan wettelijke verplichtingen

-          het afnemen van een klanttevredenheidsonderzoek

-          om contact op te nemen voor promotiedoeleinden, waaronder het sturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor evenementen

-          om interesse in ons als mogelijk toekomstig werkgever, klant of leverancier vast te leggen

-          het implementeren van beveiligingsprogramma’s

-          het (statistisch) analyseren en rapporteren (zie ‘Gebruik van cookies’ hieronder)

 

Welke gegevens verwerkt Simac

Tijdens uw interactie met Simac vragen of ontvangen wij bepaalde persoonsgegevens. Wij verzamelen uitsluitend de gegevens die nodig zijn voor het leveren van onze diensten. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

-          naam, e-mailadres, telefoonnummer, functie, (zakelijk) adres en/of (zakelijk) rekeningnummer

-          voorkeuren voor toekomstige communicatie van Simac

-          gegevens over de producten en/of diensten die u hebt aangeschaft of waar u interesse in heeft getoond

-          afhankelijk van voorkeuren op social-mediasites: gegevens over online activiteiten en social media profielen

-          persoonsgegevens verzameld via cookies (zie ‘Gebruik van cookies’ hieronder)

Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd, hebben wij niet de intentie om gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar. We zijn echter niet altijd in staat om te controleren of iemand ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Wij bewaren gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken. De specifieke bewaartermijn is afhankelijk van de aard van de persoonsgegevens en het doeleinde waarvoor deze worden verwerkt. Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Persoonsgegevens delen met anderen

Als je klant bent van Simac dan is het zo dat we mogelijk met andere Simac werkmaatschappijen persoonsgegevens delen om het bestaande dienstenaanbod dat we reeds leveren te kunnen uitbreiden of te vervolledigen.

Wij kunnen daarnaast persoonsgegevens delen met zakenpartners en andere derde partijen. Indien goedkeuring hiervoor wettelijk vereist is of als wij dit wenselijk achten, zullen wij voordat we persoonsgegevens delen eerst de goedkeuring hiervoor vragen. We kunnen persoonsgegevens alleen delen voor de volgende doeleinden:

-           Voor het verlenen of uitvoeren van onze diensten We schakelen zakenpartners en andere derde partijen in om ons te helpen onze producten en diensten aan te leveren. Wij informeren vooraf over deze samenwerking. Voor zover deze derde partijen toegang hebben tot uw gegevens, hebben wij contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat gegevens beschermd zijn en uitsluitend voor specifieke doeleinden gebruikt mogen worden.

-          Voor het verbeteren van onze diensten, website of advertenties We gebruiken software van andere partijen om te meten hoe goed een nieuwe productpagina aanslaat. Telefoongesprekken kunnen worden opgenomen voor kwaliteitsdoeleinden.

-          Voor het verkrijgen van feedback We zetten soms enquêtebureaus in om te horen hoe tevreden klanten zijn over onze diensten.

-          Voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting

-          Wij verkopen gegevens nooit aan derden

Rechten

Personen hebben het recht om gedeelde persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen (indien dit wettelijk toegestaan en praktisch mogelijk is). Daarnaast kan men de toestemming voor gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door Simac. Men heeft tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Indien men daartoe een verzoek indient zal Simac om misbruik te voorkomen vragen om zich te identificeren. Wij zullen zo snel als mogelijk en ten laatste binnen 4 weken reageren op een dergelijk verzoek. Wij willen er tevens op wijzen dat elkeen de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Als personen geen commerciële berichten van Simac willen ontvangen, dan kan men dit laten weten door het desbetreffende vakje op het formulier aan te vinken of door gebruik te maken van de uitschrijf-link in de e-mail die verstuurd werd.

Gebruik van cookies

Wij maken gebruik van cookies op onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het eerste bezoek aan onze website worden opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website en voor het gebruiksgemak van de bezoeker. Ook gebruiken wij cookies waarmee wij onze website kunnen optimaliseren. Waar mogelijk gebruiken wij de informatie die we verkrijgen middels cookies om vervolgens – met toestemming - informatie te bieden die bij de interesses van de bezoeker past.

Wanneer men niet wil dat er een cookie wordt geplaatst, dan kan men dit zelf blokkeren in de privacy instellingen van zijn internet browser.

Wijzigingen

Simac behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen.

Contact

Bij vragen over ons privacybeleid kan u contact opnemen met Simac via DPO@simac.be