27 augustus 2018

Een 7-stappen aanpak voor DCIM-implementatie

De digitale transformatie blijft bedrijfsleiders elke dag voor uitdagingen stellen en verandert de manier waarop ze hun bedrijf runnen fundamenteel. Het datacenter wordt daarbij beschouwd als een bedrijfskritieke enabler. De daaruit voortvloeiende veranderingen, of het nu gaat om het netwerk, de opslag of de beveiliging, leiden vaak tot een grotere en complexere IT-omgeving, ongeacht hoe ver virtualisatie gevorderd is. Om de steeds langer wordende lijst van assets in de gaten te houden, zijn geavanceerde oplossingen voor het beheer van de datacenterinfrastructuur (DCIM) nodig.

Met een geschikte DCIM-suite kunt u het energieverbruik monitoren en meten, terwijl u de capaciteit en prestaties van alle IT- en facilitaire componenten in de gaten houdt. Omdat beginnen met DCIM in het begin ontmoedigend kan lijken, hebben we een aantal richtlijnen opgesteld om DCIM succesvol te implementeren in 7 stappen.

1.      Bouw een solide business case

Net als bij elke andere investering begint een DCIM-project met een business case. Het startpunt is een overzicht van de kosten en complexiteit, gekoppeld aan IT- en facilitaire aspecten, bij het runnen van het datacenter van het bedrijf.

2.      Maak een stappenplan en stel uw doelen vast

Welke functionaliteiten zijn het meest kritiek en welke controles moet de DCIM-suite bieden om op termijn mee te integreren? Een DCIM-project begint meestal met de inventarisatie van activa, om vervolgens de capaciteitsplanning aan te pakken en zich in latere fasen te richten op monitoring en alarmering. De kunst is om te selecteren en prioriteiten te stellen. Werk stap voor stap naar uw doelen toe. Definieer daartoe 'as-is' en 'to-be' en stel een routekaart op, om van de huidige situatie naar het volgende niveau van datacenter te gaan waar het bedrijf naar streeft.

3.      Bereid de migratie van uw gegevens voor

Zorg ervoor dat u de juiste gegevens uit de bestaande gegevensbronnen haalt en normaliseer deze. Zoek naar een oplossing met een bulk datamanager, die gegevensbronnen opspoort en ze in kaart brengt met doelbronnen. Op deze manier kunnen gebruikers gegevens uit spreadsheets en andere statische bronnen halen, om ze nauwkeurig en efficiënt te migreren.

4.      Importeer uw gegevens

Het effectief importeren van de gegevens in het DCIM-instrument - het uitvoeren van de eigenlijke gegevensmigratie - is de volgende kritieke stap.

5.      Bepaal de workflows

Een workflow bepaalt wie het datacenter beheert en wanneer, waar en hoe wijzigingen moeten worden afgehandeld. Naarmate datacenters complexer en meer gedistribueerd worden, helpen geformaliseerde rollen en verantwoordelijkheden om het beheer ervan onder controle te houden. Wees u ervan bewust dat het opzetten van deze workflows organisatorische veranderingen in het bedrijf kan vereisen. Naarmate processen en procedures veranderen, zullen ook de rollen van sommige van uw medewerkers veranderen.

6.      Creëer zichtbaarheid

Nadat in de implementatie van DCIM is geïnvesteerd door middel van eerdere cruciale stappen, is het tijd om de vruchten te plukken en zichtbaarheid te creëren. Standaardrapporten en -dashboards vormen een essentieel onderdeel van een DCIM-oplossing, waarin de informatie wordt vastgelegd, gecentraliseerd en in een gemakkelijk leesbaar formaat wordt weergegeven.

7.      Integreren met andere systemen

Het integreren van verschillende toepassingen kan een ontmoedigende taak zijn die niet licht moet worden opgevat. Toch is het een cruciale stap, die integraal deel moet uitmaken van de DCIM- routekaart. Het koppelen van verschillende bedrijfssystemen moet een duidelijke toegevoegde waarde hebben, kosteneffectief, zeer functioneel en beheersbaar zijn.

Wanneer DCIM op de juiste manier wordt geïmplementeerd, is het meer dan alleen een tool voor datacenterbeheer. Als DCIM optimaal functioneert, speelt het een strategische rol. Het maakt de onmiddellijke toewijzing van middelen mogelijk waar en wanneer ze nodig zijn, en biedt flexibiliteit die het concurrentievoordeel van het bedrijf versterkt. Om uw investering in DCIM optimaal te benutten, hebt u een partner nodig die niet alleen de oplossing verkoopt, maar ook de diensten aanbiedt om u door deze 7 stappen te leiden, zodat u het volledige potentieel van DCIM kunt ontsluiten.


Andy Vanbrabant
Andy Vanbrabant

Andy Vanbrabant is Director of the Cabling & Infrastrcture division at Simac ICT Belgium.

Advies aanvragen

Lees alle nieuws van Cabling & Infrastructure

Alle nieuwsberichten
Alle nieuwsberichten