Een slimme stad is geen stad in silo’s

Johan Diels

Tegen het jaar 2030 zal 75 procent van de wereldbevolking in stedelijke gebieden wonen. Als we bedenken dat deze aantallen naar verwachting zullen groeien van de huidige 7,3 miljard tot 10 miljard in 2050, zet dit de duurzaamheid van onze steden onder grote druk. Hoewel de stedelijke gebieden in Europa niet zo snel groeien als de megasteden in India, China of het Midden-Oosten, zullen lokale overheden ervoor moeten zorgen dat de levenskwaliteit in onze grote hubs niet verslechtert. Daarom verklaart waarom de belangstelling voor Smart Cities momenteel zo groot is.

De digitale revolutie geeft ons de instrumenten die we nodig hebben om de manier waarop we leven en werken drastisch te verbeteren. Smart Cities raken vele domeinen, van mobiliteit en veiligheid, tot volksgezondheid, huisvesting, onderwijs en afvalbeheer. Een aantal opkomende technologieën zal een enorme impact hebben op elk van deze domeinen. Denk maar aan wat connected cars en zelfrijdende voertuigen niet alleen zullen betekenen voor de mobiliteit en de doorstroming van het vervoer in steden, maar ook voor de stedenbouw en de architectuur. Stelt u zich eens een stad zonder parkeerplaatsen voor.

Lokale overheden erkennen de kracht die informatietechnologie heeft om hun steden aantrekkelijker te maken voor burgers. In heel Europa zien we momenteel veel proof of concepts (POC's) voor Smart Cities, en veel daarvan hebben veelbelovende resultaten, zoals op het gebied van mobiliteit (parkeerplaatsen met sensoren) of openbare veiligheid (CCTV). Wat ons echter opvalt is dat veel van deze projecten op zichzelf staan en niet op een hoger niveau met elkaar in verbinding staan. Elk van deze oplossingen lost slechts één enkel probleem op en is slechts één stukje in de grotere puzzel van de Smart City. Wij zijn ervan overtuigd dat de ware kracht van slimme steden ligt in het samenbrengen van al deze projecten en het omzetten van alle verzamelde gegevens in een dashboard dat lokale functionarissen effectief in staat stelt om de juiste - slimme - beslissingen te nemen.

Verband tussen luchtverontreiniging en parkeerprijzen

Ik zal u een voorbeeld geven van een project waaraan wij hebben meegewerkt. In de Tsjechische hoofdstad Praag is de prijsstelling voor openbare parkeerplaatsen flexibel en gekoppeld aan de kwaliteit van de lucht in bepaalde gebieden. Als er in een bepaald gebied te veel vervuiling is, gaan de prijzen voor parkeerplaatsen omhoog, wat het rijden in dat deel van de stad ontmoedigt. Tegelijkertijd gaan de prijzen omlaag in gebieden met schonere lucht. Op deze manier maakt Praag van zijn slimme stad een gezonde stad. Simac heeft geholpen bij het uitwerken van deze oplossingen, gebaseerd op Cisco Kinetic for Cities, een platform dat tools en richtlijnen levert voor het creëren van een smart city framework. Het platform wordt geleverd met een set open API's waarmee we verschillende systemen kunnen verbinden en oplossingen op maat kunnen bouwen. Elke stad heeft zijn eigen karakter, dus een Smart City-oplossing moet zich daaraan aanpassen. Vandaar het belang van expertise in het ontwikkelen op een platform als Cisco Kinetic for Cities.

Het grotere plaatje

Door alle gegevens die verschillende projecten verzamelen samen te brengen, kunnen lokale beleidsmakers de datastromen visualiseren en de juiste beslissingen nemen op basis van uitgebreide datasets. De echte waarde van een Smart City-project ligt in het bundelen van alle verticale oplossingen en projecten in een eenduidig beeld dat inzicht biedt in de interacties van verlichting, verkeer, parkeren, afvalbeheer, Wifi-toepassingen, enz.

Moet de lokale overheid stoppen met pilots die zich maar op één probleem richten? Zeker niet. De resultaten van deze proofs of concept zijn zeer waardevol. Deze POC's moeten echter vanaf het begin worden ontworpen met een holistische visie op hoe ze passen in het grotere geheel en het totale platform waar alles op moet aansluiten.

Smart Cities zijn een geweldig idee. De beste manier om hun visie waar te maken is door een brede kijk te hebben en niet voor silo's te kiezen. Een stad in silo's kan nooit een Smart City zijn.


Johan Diels
Johan Diels

Johan Diels heeft meer dan 20 jaar ervaring in de ICT industrie. Hij startte zijn carrière als business consultant en groeide door naar de functie van sales manager. Bij Simac ICT Belgium is hij Director van de Integration afdeling.

Advies aanvragen
Smart City Simac ICT Belgium

Wat kan IoT voor u doen?

Iederer sector kan voordeel doen bij IoT. Interesse om hier meer over te weten?

Bezoek onze IoT pagina's.