Cyber security

Digitale innovatie vereist zero-trust toegang

CIO's staan voor een dilemma: aan de ene kant verwacht het bestuur van hen dat ze digitale innovatie aanjagen. Aan de andere kant brengen deze innovaties uitdagingen met zich mee voor de beveiliging van de organisatie, aangezien applicaties en gegevens worden verspreid en meer werknemers vanaf meerdere locaties toegang krijgen tot bedrijfsmiddelen. Er is maar één manier om met dit dilemma om te gaan: CIO's moeten het netwerk beschermen met een zero-trust beleid voor netwerktoegang. Dat is het basisidee van een nieuwe whitepaper, gezamenlijk gepubliceerd door Fortinet en Simac. U kunt de whitepaper downloaden via het downloadpaneel aan de rechterkant van deze pagina.

Innovaties zijn van cruciaal belang voor de groei van bedrijven. Innovatieprojecten zitten verspreid over het hele bedrijf, wat heeft geleid tot een explosie van netwerkranden. Dit creëert een open omgeving die rijp is voor aanvallen. Er zijn drie specifieke kwetsbare gebieden van de netwerkrand die als onbetrouwbaar kunnen worden beschouwd: gebruikers, apparaten en bedrijfsmiddelen, zowel op als buiten het netwerk. Veel van de schadelijkste en succesvolste aanvallen die organisaties en overheden de afgelopen paar jaar hebben ervaren, waren gericht op randnetwerkapparaten.

Voor CIO's en beveiligingsleiders is het ongelooflijk moeilijk om het groeiende aantal aanvallen bij te houden. Daarom vindt er een verschuiving plaats, van het vertrouwen van alles in het netwerk naar het vertrouwen van niets. Met zero-trust access kan IT zich richten op de gebruikers en apparaten die verbinding maken met het netwerk, hun identiteit bevestigen en ervoor zorgen dat ze de juiste hoeveelheid toegang  hebben. Met een zero-trust-toegangsaanpak kunnen organisaties de zichtbaarheid van alle apparaten op en buiten het netwerk verbeteren, geavanceerde bescherming inschakelen en dynamisch toegangsbeheer implementeren, terwijl het altijd groeiende aanvalsoppervlak wordt verkleind.

Voor een volledige update over de nieuwe bedreigingen en hoe zero trust de enige juiste reactie is, download de nieuwe whitepaper gepubliceerd door Fortinet en Simac.

Zero Trust toegang
De hoogste tijd voor een cyber security check?
Zero Trust toegang
Bent u op zoek naar Zero Trust beveiliging?
Download onze whitepaper over zero trust access

Simac gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Lees meer in ons privacybeleid.

Accepteer de marketing-cookies om het formulier te gebruiken.
Zero trust access whitepaper

Zero-Trust Access Whitepaper