Managed Services

Een volledig aanbod aan managed services door Simac ICT Belgium

Diensten leveren is een basisactiviteit van Simac België. Onze diensten zijn erop gericht om IT-afdelingen te ontlasten van routinetaken zodat ze zich kunnen concentreren op het aanbieden van nieuwe functionaliteiten waarmee het bedrijf kan differentiëren. De managed services van Simac bestrijken de volledige levenscyclus van IT-infrastructuurmanagement. Zowel in de Design als in de Build en Run fase levert Simac gespecialiseerde diensten.

Simac kan de diensten in de diverse fases onafhankelijk van elkaar aanbieden. Hebt u zelf al de hele infrastructuur gebouwd, dan kan Simac nog steeds managed services aanbieden voor deze infrastructuur. Waar het immers op aan komt is dat u deze infrastructuur zo optimaal mogelijk laat functioneren, bijvoorbeeld door de specialisten van Simac uw IT-omgeving te laten beheren. 

Our full range of services

Services in de Design fase

In de Design fase overleggen onze sales en presales mensen met u over het doel van uw project en hoe we de infrastructuur hiervoor kunnen opbouwen. Daarbij houden we er rekening mee dat we een fundament bouwen dat niet enkel vandaag aan uw noden voldoet, maar ook geschikt is voor de evolutie van uw werklast en de groei die uw business zal maken. Bij het design beperken we ons niet tot één enkel scenario. Onze presales diensten werken altijd verschillende alternatieven uit en maken ook een overzicht van de voor- en nadelen van elk scenario. Dat laat u toe op onafhankelijke manier te kiezen uit de verschillende opties.  Een dergelijke designoefening kan gemaakt worden voor één specifiek domein, zoals netwerking of collaboration, maar kan ook over verschillende domeinen heen gebeuren. Hiervoor beschikt Simac over cross domein architecten die de beste totaaloplossing kunnen ontwerpen.

Services in de Build fase

In de Build fase leveren we projectdiensten. We starten met een kick-off, maken een duidelijke omschrijving van de scope of work, welke deliverables van ons verwacht mogen worden, de mijlpalen en de uiteindelijke oplevering, gevolgd door de installatie en configuratie diensten.

Installation service

Bij de installatie zorgen we voor de fysieke installatie van de apparatuur die deel uitmaakt van de infrastructuur. Onze technici kijken na of er geen apparatuur ‘dead on arrival’ is, of alles goed werkt, sluiten alle apparatuur op elkaar aan, enz.

Configuration service

De configuratiediensten slaan specifiek op het configureren van de infrastructuur volgens uw noden. Deze diensten worden uitgevoerd door specialisten in die specifieke niche. Het kan hier bijvoorbeeld gaan over het configureren van een firewall, of het opzetten van access punten voor netwerken. Hier leveren we dus de uiteindelijke functionaliteit op.

Services in de Run fase

Eens de infrastructuur helemaal geïnstalleerd en geconfigureerd werd, heeft Simac een reeks diensten die het leven van de IT-afdeling makkelijk kunnen maken. Deze delen we op in drie types diensten: Reactive Support Service, Proactive Support Service en Operational Management Service. Bovenop al deze diensten bieden we uiteraard ook rapportering over de services die we leverden.

Reactive Support Service

Wanneer u reactieve ondersteuning bij ons afneemt, gaan we zowel incidenten oplossen, als vooraf afgesproken verzoeken uitvoeren.

Incident Management

Doet er zich een incident voor, dan herstelt Simac de normale dienstverlening binnen de afgesproken tijd.

Request fulfilment service

We verwerken vooraf gedefinieerde en goedgekeurde IT gerelateerde dienstverzoeken. Dat kan bijvoorbeeld gaan over access management, het toekennen van de nodige rechten aan medewerkers of klanten om een bepaalde dienst te gebruiken – of net rechten af te nemen van gebruikers die niet langer geautoriseerd zijn. Uiteraard hebben we voor een dergelijke aanvraag altijd de specifieke goedkeuring nodig van de data- of diensteigenaar.

Proactive Support Service

Bij deze proactieve dienstverlening bouwen we verder op vanuit de reactieve dienstverlening en voeren we niet alleen vooraf afgesproken verzoeken uit, maar gaan we proactief op zoek naar verbeteringen.

Event Management Service

Bij event management detecteren en melden we afwijkingen van de goede werking van ICT-infrastructuur of diensten. De monitoring die we uitvoeren, geeft aan dat er iets mis is, of mis dreigt te gaan. Dan grijpt Simac in. Indien u ook onze incident managementdiensten afneemt, lossen we het probleem binnen de afgesproken tijdsduur op. Indien u onze incident managementdiensten niet afneemt, melden we u waar er een fout is, zodat u die kan oplossen.

Belangrijk bij event managementservice is de diepgaande monitoring die we kunnen doen, maar nog meer de correlatie die gemaakt wordt tussen events. Daardoor vinden we heel snel waar het probleem zich voordoet en hoe we het kunnen oplossen.

Problem Management Service

Wanneer een cruciale functie of afdeling binnen uw bedrijf niet langer kan werken door een probleem met de infrastructuur, grijpen we in. We maken een ‘root cause’ analyse en voorzien een oplossing. Anderzijds detecteren we ook terugkerende problemen die op zich niet cruciaal zijn voor de werking, maar die wel later problemen kunnen veroorzaken. Bijvoorbeeld: als de file server iedere avond om zeven uur heropstart, heeft niemand daar op dat moment last van. Maar toch doen we ook hier de root cause analyse en zoeken we een oplossing.

Update Service

Bij updatediensten zorgen we ervoor dat de hardware- of software laag van uw infrastructuur altijd up-to-date blijft. Op die manier worden bekende bugs verholpen en beschikt u dankzij de laatste patches steeds over de best mogelijke bescherming tegen hacks of cyberaanvallen.

Operational Management Service

Bij operationeel beheer zorgen we voor de constante beschikbaarheid van uw infrastructuur en het uitrollen van veranderingen.

Availability Management Service

Al in de Design en Build fase zorgen we er uiteraard voor dat de architectuur zo bepaald is, dat zowel de infrastructuur als de applicaties altijd beschikbaar zijn. Doet zich een catastrofe voor, dan blijft uw infrastructuur verder werken. Onze Availability Management dienstverlening zorgt ervoor dat we de redundantie regelmatig testen en de systemen up-to-date houden. Dit houdt nauw verband met onze Continuity Management Service.

Continuity Management Service

Bij het beheer van de continuïteit testen we samen met u de ‘business continuity’. Samen bepalen we welke delen altijd beschikbaar moeten zijn, en welke minder cruciale onderdelen aan capaciteit mogen inboeten om de bedrijfskritieke systemen in de lucht te houden. Een voorbeeld: we kunnen beslissen dat de file server altijd beschikbaar moet zijn, en dat de capaciteit van de file server eventueel ten koste mag gaan van de capaciteit van de print server.  We stellen niet alleen samen het plan op, door regelmatige testen zorgen we er ook voor dat het plan uitgevoerd kan worden.

Change & Release Management Service

Change & Release Management gaat verder dan het eerder beschreven updatemanagement. Hier kan het bijvoorbeeld gaan over het installeren van een service pack, of het uitrollen van een kleine applicatie als WinZip. Grote aanpassingen, bijvoorbeeld de overstap van één antivirus naar een andere, of de upgrade van een besturingssysteem vallen hier niet onder, maar worden als een afzonderlijk project beschouwd.

Service Management Service

Het naleven van servicelevels is belangrijk. Servicemanagement zorgt voor het rapporteren van het niveau van de diensten ten opzichte van de afgesproken KPI’s. Dit maakt een analyse mogelijk die eventueel kan leiden tot het nemen van de nodige verbeteracties aan onze of uw kant.

 

Optimale ondersteuning

Simac biedt een totaaldienstverlening die erop gericht is uw infrastructuur constant draaiende te houden. Onze managed services grijpen in zodra er een probleem is en lossen het op. Indien een apparaat niet meer werkt zoals verwacht, of helemaal niet meer werkt, dan zorgt Simac ervoor dat binnen een afgesproken duur een oplossing voorhanden is. Dat kan door het apparaat of de configuratie ervan te herstellen, maar evengoed door een ‘workaround’ te zoeken die de functionaliteit zo snel mogelijk weer verzekert. Deze dienstverlening garandeert dat u de interne gebruikers of uw klanten optimaal kan ondersteunen, zonder zelf in de technische details te hoeven duiken.

De managed services van Simac zorgen ervoor dat u KAN werken zoals u WIL werken.

Wil ook u minder zorgen over uw infrastructuur? Contacteer ons dan vandaag nog.

Welke managed services zoekt u?
Managed Services
We helpen u graag!

Managed services in actie

Lees hoe Agoria/Bluepoint hun contract voor netwerken en security uitbreidden met managed services.

Lees meer

Managed services in actie

De manier waarop Simac services inzet was van doorslaggevens belang voor Emmaüs om Simac een contract te gunnen.

Lees er alles over.