Bescherming van waardevolle activa en infrastructuren in de nutssector

Consumenten verwachten dat ze toegang hebben tot water, gas en elektriciteit, wanneer ze dat nodig hebben. Dat was 20 jaar geleden het geval, en dat is nog steeds zo. Hierdoor lijkt de nutssector een stabiele markt. Dat is het niet. Er staan veranderingen voor de deur: er komen nieuwkomers op de markt, de energietransitie van fossiele naar hernieuwbare bronnen, de opkomst van 'prosumers' die hun eigen energie produceren, verandert het hele elektriciteitsnet. Nutsbedrijven worden gedwongen hun interne systemen te vernieuwen en de manier waarop ze werken te innoveren. Toch hoeven ze zich geen zorgen te maken: IoT en andere opkomende technologieën helpen bij de overgang.

Wat zijn de use cases van IoT in de nutssector?

  • Voorspellend onderhoud: sensoren detecteren slijtage van materiaal in de toeleveringsketen van de nutssector, bijvoorbeeld in elektriciteitsmasten.
  • Bescherming van activa: de nutssector is gevoelig voor diefstal van materiaal, bijvoorbeeld koper uit hoogspanningsleidingen.
  • Afvalvermindering: aangezien water een kostbaar goed aan het worden is, is het voor waterleidingbedrijven van cruciaal belang om lekkage in een vroeg stadium op te sporen, hetzij bij een klant, hetzij in hun eigen infrastructuur.

IoT voorkomt koperdiefstal in nutsbedrijven

Simac is een partnerschap aangegaan met het Italiaanse bedrijf ProEsys. ProEsys is gespecialiseerd in radiofrequentieapparatuur en hielp de Italiaanse energiedistributeurs koperdiefstal te voorkomen. Diefstal van koperen leidingen van hoogspanningsleidingen komt vaak voor in landelijke en moeilijk te bewaken gebieden. De inertiële sensorapparatuur van ProEsys controleert voortdurend de aanwezigheid van abnormale trillingen en activeert een spectrale analyse wanneer een waarschuwingsdrempel wordt overschreden. Deze analyse detecteert het verschil tussen normale bewegingen van de toren (bijvoorbeeld door de wind) en opzettelijk geknoei met mechanische werktuigen op de structuur. Elke anomalie geeft aanleiding tot een alarm dat in realtime via het IoT-netwerk wordt verstuurd, samen met de exacte positie van de sensor.

Deze sensoren kunnen ook ongewone slijtage in de structuren detecteren, bijvoorbeeld als gevolg van veroudering van de toren en schade door ruwe weersomstandigheden. Dezelfde systemen kunnen ook worden toegepast op andere infrastructuur, zoals bruggen of spoorwegen.

De toeleveringsketen van nutsbedrijven is een complex systeem met veel mechanische onderdelen die het juiste niveau van bescherming verdienen. Het internet der dingen kan dat bieden.

Geïnteresseerd in Smart Utilities?
Smart Utilities
Bent u klaar om uw waardevolle bezittingen te beschermen? Lees hoe Simac kan helpen.