Hoewel het in de maakindustrie moeilijk is om een fysiek proces om te zetten in iets digitaals, kan de productie-industrie veel winnen bij het digitaliseren van haar processen. Het verzamelen en analyseren van gegevens brengt een heel nieuw paradigma in de productie. In de komende jaren zullen stand-alone, gesloten productie-eenheden evolueren naar slimme fabrieken, die gebruik maken van connected manufacturing systems. Dit zal de efficiëntie verbeteren en de operaties in het productieproces en in de logistieke stroom optimaliseren. Beter zicht op de productieketen en betere besluitvorming op basis van gegevens. Dat is wat het Internet of Things (IoT) te bieden heeft voor de verwerkende industrie.

Wij zijn getuige van de 4e industriële revolutie. De eerste industriële revolutie draaide om water- en stoomkracht en mechanisatie, de tweede werd aangedreven door elektriciteit, massaproductie en assemblagelijnen. De derde industriële revolutie bracht computers en automatisering, maar de vierde golf wordt nu duidelijk aangedreven door gegevens.

Wat zijn de use cases voor IoT in de verwerkende industrie?

IoT is van grote waarde voor de verwerkende industrie:

  • Voorraadbeheer: IoT-apparaten houden goederen bij, waardoor de kosten van goederen die verloren gaan of zoekraken dalen en er minder werkkapitaal nodig is.
  • Bewaking van de productiestroom: sensoren volgen de hele productiestroom en geven waarschuwingen als de productielijn te langzaam gaat of als onderdelen te lang onderweg zijn.
  • Optimalisering van de toeleveringsketen: sensoren leveren real-time informatie over de toeleveringsketen die kan worden ingevoerd in de ERP- of PLM-systemen.
  • Kostenbesparende analyse: gegevens die worden verzameld van elk apparaat in het productieproces worden gebruikt als inzicht om zwakke plekken in de productieketen te vinden, wat tot kostenbesparingen leidt.

IoT case: sensoren bij Volvo Car Gent

Simac heeft ervaring opgedaan in Smart Manufacturing door samen te werken met Volvo Car Gent. Sensoren geleverd door onze partner Sensolus worden gebruikt voor een tweeledig doel:

  • Sensoren bepalen of auto's te lang stilstaan en op welk punt in de productieketen een auto vertraging oploopt. Dit is interessante informatie die kan worden gebruikt om de productieketen te optimaliseren.
  • Sensoren worden gebruikt om auto's na de productie te helpen terugvinden. Auto's kunnen binnen vijf minuten worden gelokaliseerd, waar ze na het productieproces ook zijn geparkeerd. Dit is een belangrijke stap in de optimalisatie van de supply chain. In dit project was het essentieel om de sensordata te integreren in de bestaande productiesystemen bij Volvo Gent. Zowel de integratie als de programmering werden door Simac verzorgd.

De mogelijkheden van IoT voor de productie zijn eindeloos. Waarde creëren, kosten verlagen, de productieketen zichtbaarder maken zijn er maar enkele van.

Geïnteresseerd in Smart Manufacturing?
Smart Manufacturing
Bent u klaar om meer zichtbaarheid op uw productieproces te creëren en het echt datagedreven te maken? Lees hoe Simac kan helpen.