We houden u datacenter draaiend.

Floor management is de kunst om een welomschreven deel van uw bedrijfsprocessen uit te besteden aan een derde partij, met duidelijk omschreven interfaces, tegen een overeengekomen prijs. Een reeks constant gecontroleerde variabelen (Key Performance Indicators) geven aan of de dienst op koers ligt ten opzichte van zijn doelstellingen. De klant blijft zowel eigenaar van de operaties als van de systemen die worden beheerd, terwijl de dienstverlener gebonden is aan een service level agreement. In deze SLA worden de verwachtingen van de klant vastgelegd, zoals de tijdige oplossing van gemelde problemen en de uitvoering van wijzigingsverzoeken.

Doordat onze experts zelf deel uitmaken van de organisatie van de klant, bevinden zij zich in een bevoorrechte positie. Vanuit dit perspectief is Simac in staat om de effectieve vraag te correleren met de beschikbare capaciteit. Mochten aanvullende investeringen volgens onze experts zinvol zijn, dan is de acceptatie van het onderwerp wellicht groter wanneer het door een externe consultant aan de orde wordt gesteld. Door al in een vroeg stadium te praten over groei om de beschikbaarheid in lijn te houden met de daadwerkelijke vraag, kan de eigenaar dit al in een vroeg stadium in het budget opnemen.

Diensten voor floor management die aan uw behoeften beantwoorden

De floor management diensten die Simac aanbiedt, kunnen variëren van 'beperkt' voor een enkel service-aspect, tot 'uitgebreid', allesomvattend dagelijks operationeel beheer. Naarmate het door Simac geboden serviceniveau echter breder wordt, zal de klant in zijn eigen voordeel beter opgewassen zijn tegen de alsmaar toenemende complexiteit van het datacenterbeheer.

Afhankelijk van het type overeenkomst dat met de klant is gesloten, zullen onze floor management experts de dagelijkse activiteiten van uw datacenter assimileren, binnen de grenzen van de overeenkomst. Met deze activiteiten willen wij uw datacenter naar het volgende niveau tillen in zijn levenscyclus. Simac is er om ervoor te zorgen dat uw datacenter vooruit blijft gaan en op schema blijft.

Een helpende hand nodig in uw datacenter?
Wij houden uw datacenter draaiend
Als u op zoek bent naar extra mensen om uw datacenter te helpen beheren, wend u dan tot ons.